Bij magazijninrichting komt veel kijken. Zeker als de ruimte beperkt is, is de optimale benutting van die ruimte een heel belangrijk aspect. Als je ruimte te over hebt in het magazijn, is het zinvol om te kijken of je de ruimte die je overhebt, beter kunt benutten, bijvoorbeeld door een deel te verhuren, of wellicht te verhuizen naar een kleiner magazijn, als je daarmee kosten kunt besparen.

Stellingen

Bij magazijninrichting worden stellingen gebruikt om goederen op te slaan. We gaan hier niet uit van bulkgoederen, want die worden opgeslagen in loodsen, volgens het Nederlandse spraakgebruik. Er zijn veel soorten stellingen. Welke soorten in welke aantallen nodig zijn, hangt onder meer af van welke soorten goederen in welke aantallen en hoe lang dienen te worden opgeslagen, of de samenstelling aan veranderingen onderhevig is, hoe hoog het dak van het magazijn is, hoe groot en zwaar de producten zijn, worden pallets gebruikt en/of praten we van stukgoederen. Er zijn stellingen die speciaal voor de opslag van pallets zijn ontworpen. Met bijvoorbeeld een grootvakstelling zou je niet goed gebruikmaken van het feit dat de goederen op pallets het magazijn binnenkomen. Met palletstellingen kan potentieel goed gebruik worden gemaakt van de hoogte van een dak. Er worden namelijk heftrucks gebruikt om de pallets in de stellingen te plaatsen en eruit te halen.

Plaatsing

Waar je stellingen plaatst, is een andere puzzel. Je zult de goederen moeten indelen naar de snelheid waarmee ze lopen. Het is bijvoorbeeld niet handig om hardlopers achter in het magazijn op te slaan. Als er pallets worden gebruikt, zal er ruimte moeten zijn voor het gebruik van palletwagens en/of heftrucks. In andere situaties worden er dan magazijnwagens gebruikt? Ook daar is ruimte voor nodig. Er zal voldoende licht moeten zijn om te kunnen werken. Waar kan je zonlicht gebruiken en waar is verlichting nodig. Je dient dus bij magazijninrichting met veel zaken rekening te houden.